Lipurtá vom Lipperthof

DE2004284237 geb.: 2004 Fuchs o.A.

V.: Lykill frá Blesastöðum 1A M.: Dekkja vom Lipperthof
V.V.: Orri frá Þúfu M.V.: Örn frá Akureyri
2008 Laufi vom Lipperthof
V.: Randver frá Nýjabæ
Ext.: 8.44, RE.: 8.12, Ges.: 8.25 (FIZO)
2012 Lista vom Lipperthof
V.: Baltasar vom Freyelhof
I.: 07.90, E.: 08.00, G.: 08.20; Ges.: 08.07 (Fohlen)
2013 Rauðhetta vom Lipperthof
V.: Álfasteinn frá Selfossi
2014 tragend von Álfasteinn frá Selfossi
StartseiteImpressum